Psykolog

Leg. psykolog Liam Wang arbetar med KBT (kognitiv beteendeterapi) vid bland annat ångest, oro, stress, nedstämdhet och sömnbesvär. Önskar du kontakt med Liam vänligen ring vårdcentralen på 040-619 10 00

Similar Posts