Distriktssköterska

Carina Larsson har arbetat många år som DSK. Har specialistkompetens i sårbehandling.

-Sårbedömning/ behandling

-Injektioner ( Ordinerade )

-Suturtagning

-Hudbedömning

-Inkontinens

-Viss förskrivning av recept

-Livsstilsfrågor

-Picc-line

 

Carina Larsson/Distriktssköterska och sårsjuksköterska

Similar Posts