Provtagning

På grund av Corona viruset är det tidsbokning för provtagning som gäller tillsvidare.

Telefonnummer: 040-619 1000 (knappval 3)

När du blivit kallad till provtagning ska du ta med ID-handlingar. Om du ska lämna ett blodprov är det viktigt att du berättar om du tar blodförtunnande medel. Det är även bra om du kommer i god tid till mottagningen, eftersom stress eller rörelse kan påverka testresultaten. I vissa fall ska du fasta inför blodprov. I andra fall ska du inte ta din medicin före provtagning.  Du får alltid detaljerad information om vad som gäller för de prover du ska ta.

Information om när och hur du får reda på dina resultat får du av den som ordinerat provtagningen

Om du kommer för externa provtagning, ha gärna remiss framme när du ringer för tidsbokning så att du kan läsa upp vilka prover för personalen.

Similar Posts