Influensavaccin

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Rekommendationen är att du vaccinerar dig om du tillhör en riskgrupp.

Riskgrupper

Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

   • Personer 65 år och äldre.

   • Gravida efter graviditetsvecka 12.

   • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
    – kronisk hjärtsjukdom
    – kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
    – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
    – kronisk lever- eller njursvikt
    – diabetes mellitus
    – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

  Influensavaccinering är tillgänglig för er som är 65 år eller äldre. Vänligen besök 1177 för att boka er tid. Om ni är yngre och ingår i någon riskgrupp, är ni också välkomna att ringa och boka tid.

  Var god ring 040 619 1000 för tidsbokning.

  Similar Posts